Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Головна сторінка

На сайті міститься третій випуск Державного формуляру лікарських засобів, який розроблено на підставі Національного плану розвитку системи охорони здоров‘я та наказу МОЗ України від 22.07.2009 №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я».

Сайт створено з метою створення сприятливих умов для отримання інформації та рекомендацій, щодо раціонального призначення та використання лікарських засобів з урахуванням ефективності, безпеки та економічної доцільності їх застосування при медикаментозному лікуванні хвороб та станів.

Інформація розрахована на лікарів всіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів системи охорони здоров’я, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Метою розробки Державного формуляру лікарських засобів є впровадження основних принципів раціональної фармакотерапії - безпечного, ефективного та раціонального застосування ліків через забезпечення працівників охорони здоров’я об’єктивною інформацією про них, а також для створення і впровадження ефективної національної формулярної системи, що дозволить покращити якість і підвищити клінічну та економічну ефективність медичної допомоги.

Державний формуляр розроблений консультативно-експертними групами, в складі яких працювали головні позаштатні спеціалісти МОЗ, співробітники науково-дослідних установ, підпорядкованих НАМН та МОЗ України. Авторський колектив включає фахівців з клінічної фармації, клінічної фармакології, клініцистів, представників професійних медичних асоціацій, науковців, організаторів охорони здоров’я та ін.

Для забезпечення публічності процесу створення даного медико-нормативного документу проект третього випуску Державного формуляру розглядався науково-експертною радою ДП «Державний експертний центр» МОЗ України. В ході громадського обговорення отримано і розглянуто консультативно-експертними групами пропозиції щодо можливості включення 206 торгових назв. За результатами розгляду цих пропозицій 7 ЛЗ (за міжнародною непатентованою назвою) включено до третього випуску Державного формуляра.

Згідно загальноприйнятих міжнародних принципів розробки формулярів національного рівня всі ліки вказано за міжнародною непатентованою назвою (МНН). Наведення даних про рівень доказовості ефективності ЛЗ, а також їх перспективне опрацювання, є пріоритетним, проте не простим питанням, механізм реалізації якого активно розробляється та буде постійно удосконалюватись при подальшому перегляді Державного формуляру.