Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid)

Категорія: КардіологіяАдреноміметичні лікарські засобиІнші кардіологічні препаратиПрепарати метаболічної діїКислота аденозинтрифосфорна

Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • АТФ-ЛОНГ, ВАТ "Біофарма", м. Київ, Україна
  • АТФ-ЛОНГ®, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", м. Київ, Україна
  • АТФ-ФОРТЕ®, ТОВ "АСТРАФАРМ", м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна

Ціни в аптеках:

Інструкція для застосування: Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid)

Фармакотерапевтична група: С01ЕВ10 – кардіологічні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: кардіопротективна дія; молекула речовини містить макроергічну фосфорну сполуку аденозин-5’-трифосфат (АТФ), амінокислоту гістидин, іони магнію та калію; механізм дії пов’язаний з впливом на пуринергічні (аденозинові) рецептори та прямим мембранним впливом; активація пуринергічних рецепторів супроводжується пригніченням надходження іонів кальцію в клітину, що виявляється в антиішемічній, мембраностабілізуючій дії препарату, в його антиаритмічному ефекті; нормалізує енергетичний обмін, активність іонтранспортних систем мембран клітин, структуру ліпідного складу мембран, активність мембранозв’язаних ферментів, виявляє антиоксидантну дію та поліпшує протиокислювальну систему захисту міокарда; препарат в умовах коронарної недостатності виявляє енергозберігаючий ефект за рахунок зменшення потреби міокарда в кисні, пригнічення активності ферменту 5’-нуклеотидази, що відповідає за швидкість гідролізу енергетичних субстратів; зменшує кількість лактату в міокарді, пригнічує активність фосфоліпаз, зв’язаних з мембранами, інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів, тим самим справляє мембраностабілізуючу дію та попереджує структурно-функціональні пошкодження мембран кардіоміоцитів, забезпечує сталість кількісного та якісного складу ліпідів мембран при ішемії, що супроводжується поліпшенням скоротливої та ритмічної діяльності серця в умовах ішемії; при застосуванні препарату в умовах ішемії підвищується активність Na/K- і Са-АТФаз, збільшується кальційзв’язуючий потенціал мембрани, що супроводжується зменшенням пошкоджуючого впливу іонів кальцію; шляхом активації аденозинових рецепторів нормалізує показники центральної та периферійної гемодинаміки, що супроводжується поліпшенням коронарного кровотоку, підвищенням скоротливої здатності міокарда, поліпшенням функціонального стану лівого шлуночка та серцевого викиду; препарат підвищує толерантність до фізичного навантаження, зменшує частоту нападів стенокардії; застосування препарату сприяє нормалізації концентрації іонів калію та магнію в тканинах; виявляє антиаритмічний ефект при суправентрикулярних тахікардіях, передсердній та шлуночковій екстрасистолічній аритмії, парасистолії; підвищує фізичну працездатність; під впливом терапії препапаратом покращується фетоплацентарний кровоток.

Показання для застосування ЛЗ: в комплексній терапії ІХС (ішемічна хвороба серця), стенокардії напруження та спокою, нестабільної стенокардії; постінфарктного та міокардитичного кардіосклерозу (дифузного та вогнищевого кардіосклерозу); порушень серцевого ритму; нейро-циркуляторної дистонії; міокардіопатій (міокардіодистрофій) та міокардитів; с-му хр. (Хронічний) втоми.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим вводять в/м (внутрішньом’язеве введення) по 1-2 мл (з розрахунку 0,2-0,5 мг на кілограм маси тіла) 1-2 рази/день; в/в (внутрішньовенне введення) у вигляді повільних краплинних інфузій в дозі 1-5 мл препарату (з розрахунку 0,05-0,1 мг/кг/хв) під контролем АТ (артеріальний тиск); табл.приймають сублінгвально (під’язично) і тримають під язиком до повного розсмоктування; разова доза - 10-80 мг 3-4 р/добу (кількість разів на добу) незалежно від прийому їжі; курс лікування - 20-30 днів; при необхідності курс повторюють через 10-15 днів; при г. (Гострий) серцевих станах (напад стенокардії, аритмія) препарат приймають по 10-80 мг до покращення стану; МДД (максимальна добова доза) - 600 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не встановлена; гіперчутливість до препарату у вигляді нудоти, посилення моторики ШКТ (шлунково-кишковий тракт), зниження АТ (артеріальний тиск).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 2 % по 1 мл або 2 мл в амп. (Ампула); табл. (Таблетки) по 10 мг.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Не застосовувати із серцевими глікозидами; при прийомі з калійзберігаючими діуретиками та інгібіторами АПФ (ангіотензин-перетворюючий фермент) - ризик розвитку гіперкаліємії, з препаратами магнію – гіпермагніємії; дипіридамол посилює терапевтичний ефект АТФ (Аденозинтрифосфат), ксантинолу нікотинат – зменшує.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: Досвід застосування відсутній.
Лактація: Досвід застосування відсутній.

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Безпека та ефективність не з’ясована.
Особи похилого та старечого віку: Немає рекомендацій щодо спеціального дозування

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Не призначати при г. (Гострий) ІМ (інфаркт міокарда), тяжких формах БА (бронхіальна астма).
Інформація для пацієнта: Спеціальних рекомендацій немає