Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Ептифібатид (Eptifibatide)

Категорія: КардіологіяЛікарські засоби, які впливають на згортання крові та функцію тромбоцитівАнтиагрегантиБлокатори глікопротепінових IIв/IIIа рецепторів тромбоцитівЕптифібатид

Ептифібатид (Eptifibatide)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • ІНТЕГРИЛІН, ТЕВА Парентерал Медисінс Інк./Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, США/Великобританія

Інструкція для застосування: Ептифібатид (Eptifibatide)

Фармакотерапевтична група: В01АС16 - антитромботичні засоби. Антиагреганти, блокатори глікопротеїнових ІІb/ІІІа рецепторів тромбоцитів.

Основна фармакотерапевтична дія: антитромботична, антиагреганта

Показання для застосування ЛЗ: г. (Гострий) коронарний с-м (Синдром) БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск) (нестабільна стенокардія, ІМ (інфаркт міокарда) без зубця Q); при проведенні черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск), включаючи інтракоронарне стентування, – для попередження тромболітичної оклюзії ураженої артерії та г. (Гострий) ішемічних ускладнень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: г. (Гострий) коронарний с-м (Синдром) - після встановлення діагнозу в/в (внутрішньовенне введення) струминно вводять 180 мкг/кг маси тіла, а потім починають краплинне введення препарату по 2 мкг/кг/хв БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск) (при рівні креатиніну сироватки крові нижче 2 мг/дл) або 1 мкг/кг/хв (при рівні креатинину сироватки крові від 2 до 4 мг/дл), котре продовжують до 72 год (Година) БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск) (або до виписки із стаціонару, якщо вона відбувається раніше); якщо при цьому хворому починають проводити черезшкірну транслюмінальну коронарну ангіопластику за невідкладними показаннями, інфузію ептифібатиду продовжують ще протягом 18 - 24 год (Година) після втручання (максимальна загальна тривалість терапії – 96 год) БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск); хворим із масою тіла понад 121 кг вводять не більше 22,6 мг препарату у вигляді болюсу і не більше 15 мг/год (при рівні креатенину нижче 2 мг/дл) або 7,5 мг/год (креатенін 2 - 4 мг/дл) у вигляді інфузії; черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика - безпосередньо перед початком маніпуляції в/в (внутрішньовенне введення) у вигляді болюсу вводять 180 мкг/кг маси тіла, а потім починають безперервну інфузію препарату по 2 мкг/кг/хв (при рівні креатинину сироватки крові від 2 мг/дл) або 1 мкг/кг/хв (при рівні креатиніну сироватки крові від 2 до 4 мг/дл); через 10 хв (Хвилина) після першого болюсу вводять повторно болюс дозою 180 мкг/кг; інфузію продовжують протягом 18 - 24 год (Година) або до виписки хворого зі стаціонару, якщо вона відбувається раніше; мінімальна тривалість введення препарату – 12 год (Година); хворим із масою тіла понад 121 кг вводять не більше 22,6 мг препарату у вигляді болюсу і не більше 15 мг/год (при рівні креатиніну нижче 2 мг/дл) або 7,5 мг/год (креатинін 2 - 4 мг/дл) у вигляді інфузії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: незначні кровотечі - макрогематурія, блювання кров’ю, інші кровотечі, що супроводжувались зниженням рівня Hb (рівень гемоглобіна) більш ніж на 3 г/дл (спостерігаються при одночасному застосуванні гепарину); великі кровотечі (зі зниженням рівня Hb (рівень гемоглобіна) більш ніж на 5 г/дл); внутрішньочерепні крововиливи; поодинокі повідомлення про фатальні кровотечі, легеневі кровотечі; тромбоцитопенія; частота серйозних небажаних явищ, не пов’язаних із кровотечею (артеріальна гіпотензія тощо), при застосуванні ептіфібатіда не відрізняється від такої при застосуванні плацебо.

Протипоказання до застосування ЛЗ: геморагічний діатез в анамнезі або виражена патологічна кровотеча протягом попередніх 30 днів (виключаючи менструальні кровотечі); будь-який інсульт протягом попередніх 30 днів або геморагічний інсульт в анамнезі; оперативне втручання в період 6 тижнів напередодні; тромбоцитопенія (< 100 000 кл/мм3); протромбіновий час в 1,2 раза більше контрольного або показник INR ³ 2.0; виражена АГ (артеріальна гіпертензія) (систолічний тиск >200 мм рт. ст. або діастолічний тиск >110 мм рт. ст.) на фоні антигіпертензивної терапії; клінічно виражене порушення функції печінки; кліренс креатиніну < 30 мл/хв, чи г. (Гострий) ниркова недостатність; одночасне або заплановане парентеральне застосування іншого блокатору глікопротеїнових IIb/IIIa рецепторів для парентерального введення; лікування програмованим діалізом у зв’язку з нирковою недостатністю; гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій, 2 мг/мл по 10 мл у фл. (Флакон); р-н для інфузій, 0,75 мг/мл по 100 мл у фл.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Можна вводити ч/з один катетер з атропіном, добутаміном, гепарином, лідокаїном, меперидином, метопрололом, мідазоламом, морфіном, нітрогліцерином або верапамілом. Не вводити ч/з один катетер з фуросемідом. Не вводити в одній системі з фуросемідом. Не змішувати в одній системі з препаратами, сумісність із якими доведена не була. Не застосовувати із низькомолекулярним гепарином.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: В випадках, коли користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду.
Лактація: Припинити годування груддю при застосуванні.

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Не рекомендовано
Особи похилого та старечого віку: Спеціальних рекомендацій немає

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Застосовувати тільки в умовах стаціонару. Є антитромботичним засобом, діє шляхом пригнічення агрегації тромбоцитів, тому пацієнтів ретельно дослідити щодо виявлення можливих кровотеч: жінки, пацієнти літнього віку, пацієнти із низькою масою тіла, як ті, що мають найбільший ризик геморагічних ускладнень. Ризик кровотеч найбільший у місці артеріального доступу у хворих, яким проводиться ЧТКА. Ретельно спостерігати за місцями можливих кровотеч, місцем вводу катетера; бути обережним щодо можливої кровотечі зі ШКТ (шлунково-кишковий тракт) та сечостатевих шляхів, позачеревних кровотеч. Бути обережним при застосуванні з іншими препаратами, що діють на систему гемостазу, включаючи тромболітики, пероральні антикоагулянти, декстрани, аденозин, НПЗ, сульфінпіразон, простациклін, дипіридамол, тиклопідин та клопідогрель. Не застосовувати у хворих, яким за клінічними показаннями необхідно вводити тромболітики (при г. (Гострий) трансмуральному ІМ (інфаркт міокарда) з новим патологічним зубцем Q, підвищенням сегменту ST чи блокадою лівої ніжки пучка Гіса на ЕКГ). При необхідності у невідкладному хірургічному втручанні, інфузію негайно припинити. Якщо пацієнту потрібне планове хірургічне втручання, інфузію припинити завчасно, щоб функція тромбоцитів відновилась до норми. Обмежити проведення артеріальних та венозних пункцій, в/м (внутрішньом’язеве введення) ін’єкцій, використання сечових катетерів, інтубаційних трубок та назогастральних зондів. Для в/в (внутрішньовенне введення) доступу не застосовувати вени, що не підлягають компресії (підключична, яремна). Якщо виникає серйозна кровотеча, яку не вдається зупинити шляхом накладення здавлюючої пов’язки, негайно припинити введення як ептифібатиду, так і гепарину. При лікуванні ризик кровотеч найбільший у місці введення катетера у стегнову артерію. Провідник катетера зі стегнової артерії можна видалити після відновлення коагуляційної функції до норми: активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – менше 45 сек. чи активований час згортання (АЧЗ) – менше 150 сек., що звичайно трапляється ч/з 3 - 4 год (Година) після припинення введення гепарину. Після видалення провідника катетера провести гемостаз із наступним ретельним наглядом протягом мінімум 2 - 4 год до виписки зі стаціонару. Пригнічує агрегацію тромбоцитів, не впливає на їх життєздатність. Якщо спостерігається зниження кількості тромбоцитів, відмінити ептифібатид і гепарин та провести адекватне лікування. Якщо у пацієнта в анамнезі випадки тромбоцитопенії при застосуванні інших парентеральних інгібіторів глікопротеїнових IIb/IIIa рецепторів тромбоцитів, необхідний ретельний нагляд. Може відмічатися оборотне п’ятикратне подовшання часу кровотечі. Час кровотечі повертається до початкових показників протягом 2 - 6 год після зупинення введення препарату. Застосування гепарину рекомендовано у всіх випадках, якщо відсутні протипоказання до його застосування. 1. Р-н перед введенням необхідно оглянути щодо наявності помутніння та сторонніх частинок. Під час введення р-н захисту від світла не потребує. 2. Для болюсного введення набрати з фл. (Флакон) 10 мл препарату за допомогою шприца і вводити в/в (внутрішньовенне введення) струминно протягом 1 - 2 хв (Хвилина). 3. Одразу після болюсного введення починати безперервну в/в (внутрішньовенне введення) інфузію. При використанні інфузійного насосу ептифібатиду вводити в нерозведеному вигляді прямо з фл. (Флакон) для інфузій (фл. на 100 мл). Система для введення із фл. (Флакон) 100 мл повинна мати отвір для повітря; голку для під’єднання системи до фл. (Флакон) вводити строго ч/з центр пробки ф. Залишок препарат у фл. подальшому використанню не підлягає.
Інформація для пацієнта: