Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Кладрибін (Cladribine)

Категорія: ГематологіяЦитостатичні засобиКладрибін

Кладрибін (Cladribine)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • ЛІТАК, ЛІПОМЕД АГ (артеріальна гіпертензія), Швейцарія

Інструкція для застосування: Кладрибін (Cladribine)

Фармакотерапевтична група: L01BB04 - антинеопластичні засоби. Структурні аналоги пурину

Основна фармакотерапевтична дія: аналог пуринового нуклеозиду, який діє як антиметаболіт; заміна водню на хлор у позиції 2 відрізняє кладрибін від природного аналога 2’-дезоксіаденозину і робить молекулу стійкою до дезамінування аденозиндеаміназою; є пропрепаратом, який швидко поглинається клітинами після парентерального введення та внутрішньоклітинно фосфорилюється в активний нуклеотид 2-хлородезоксіаденозин-5’трифосфат (СdАТР) дезоксицитидинкіназою (dСК); акумуляція активного СdАТР спостерігається переважно у клітинах з високою активністю dСК та низькою активністю дезоксинуклеотидази, зокрема у лімфоцитах та в інших гематопоетичних клітинах; цитотоксичність кладрибіну дозозалежна; негематологічні тканини не ушкоджуються, що пояснює низький рівень його негематологічної токсичності; кладрибін є токсичним як для активнопроліферуючих клітин, так і для клітин, що знаходяться у стані спокою; цитотоксичний ефект кладрибіну не спостерігається у клітинних лініях солідних пухлин; механізм дії кладрибіну пов’язаний із включенням СdАТР у ДНК-ланцюжки: синтез нової ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) у клітинах, що діляться, блокується та пригнічується механізм відновлення ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) внаслідок чого розриваються ДНК-ланцюги та зменшується концентрація нікотинамід аденін динуклеотиду і АТР навіть у клітинах у стані спокою; СdАТР інгібує рибонуклеотидредуктазу – фермент, який конвертує рибонуклеотиди в дезоксирибонуклеотиди; загибель клітин відбувається ч/з вичерпання енергії та апоптозу.

Показання для застосування ЛЗ: ворсинчастоклітинний лейкоз БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск); фолікулярні неходжинські лімфоми І або ІІ ступеня, хр. (Хронічний) лімфоцитарна лейкемія БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск) або лімфоплазмацитарна лімфома (макроглобулінемія Вальденстрема) як препарат другого ряду у пацієнтів з рецидивами або з рефрактерністю при низькому ступені злоякісності лімфопроліферативних захворювань.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений для п/ш (підшкірне введення) болюсних ін’єкцій або в/в (внутрішньовенне введення) інфузії БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск); п/ш (підшкірне введення) введення : готовий для застосування р-н для ін’єкцій; рекомендована доза вводиться без розведення безпосередньо заповненим шприцом БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск); в/в (внутрішньовенне введення) введення: перед кожною новою інфузією готують свіжий р-н; розраховану добову дозу препарату розводять у 500 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду; розведений р-н для інфузій повинен застосовуватись негайно; рекомендований режим застосування для лікування ворсинчастоклітинного лейкозу – це один курс введення препарату в дозі 0,14 мг/кг/добу протягом 5 днів у вигляді п/ш (підшкірне введення) болюсної ін’єкції; в/в (внутрішньовенне введення) інфузії - рекомендований режим застосування для лікування ворсинчастоклітинного лейкозу – це один курс введення при безперервній в/в (внутрішньовенне введення) інфузії в дозі 0,1 мг/кг/добу протягом 7 днів поспіль; фолікулярна неходжинська лімфома І або ІІ ступеня, хр. (Хронічний) лімфоцитарна лейкемія, лімфоплазмацитарна лімфома (макроглобулінемія Вальденстрема) - п/ш (підшкірне введення) рекомендована доза – 0,1 мг/кг маси тіла на день протягом 5 днів поспіль з інтервалом в 1 місяць; досвід проведення більше 3 курсів лікування обмежений.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у пацієнтів з ворсинчастоклітинним лейкозом – мієлосупресія, особливо тяжка нейтропенія, тяжка тромбоцитопенія, тяжка анемія, тяжка імуносупресія/лімфопенія, інфекції, пропасниця; бактеріологічно негативна гарячка з’являється у 10 - 40 % пацієнтів із ворсинчастоклітинним лейкозом і зрідка зустрічається у пацієнтів з іншими неопластичними розладами; висипи на шкірі мають слабко виражений характер у більшості випадків, і, в основному, спостерігаються у пацієнтів як реакція на застосування а/б (Антибіотик) та алопуринолу; нудота, блювання, діарея, втомлюваність, головний біль, зменшення апетиту; не сприяє відновленню кількості нейтрофілів та при цьому не зменшує вірогідність розвитку гіпертермічної реакції; застосування лікарських засобів, що стимулюють гематопоез, не покращують відбудову нейтрофілів, і при цьому це не знижує ймовірності розвитку підвищеної температури тіла; значна тромбоцитопенія (< 50 ´ 109/л) приблизно у 20 – 30 % пацієнтів; лімфоцитопенія триває декілька місяців та призводить до імуносупресії з підвищеним ризиком розвитку очікуваних інфекцій; відновлення цитотоксичних Т-лімфоцитів та природних клітин-кілерів відбувається протягом 3 - 12 місяців; повне відновлення Т-клітин-хелперів та В-лімфоцитів відбувається за період до 2 років; кладрибін спричиняє значне та довготривале зниження CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитів; на сьогодні немає досвіду щодо можливих довготривалих наслідків цієї імуносупресії; найчастіші серйозні ускладнення з нечастими летальними наслідками пов’язані з опортуністичними інфекціями (наприклад, пневмоцитоз, токсоплазмоз, лістеріоз, кандидоз, герпес-вірусні, цитомегаловірусні інфекції та інфекції, спричинені атиповими мікобактеріями); були повідомлення про випадки г. (Гострий) аутоімунної гемолітичної анемії; всім пацієнтам застосовано кортикостероїди та отримано гарний терапевтичний результат; рідко - кишкова непрохідність, тяжка печінкова та ниркова недостатність, СН (серцева недостатність), мерехтіння передсердь, некомпенсована СН (серцева недостатність), апоплексія, неврологічні розлади мови та ковтання, с-м (Синдром) лізису пухлин зі значною нирковою недостатністю, гомологічна хвороба, пов’язана з переливанням крові, с-м (Синдром) Стівенса-Джонсона/с-м Лайєлла (токсичний епідермальний некроліз), гемолітична анемія, гіпереозинофілія (з еритематозними висипами на шкірі, свербіж та набряк обличчя); подальші поодинокі випадки із фатальними наслідками були вторинні пухлини, інсульт та інфаркт, гомологічна хвороба, спричинена багаторазовими інфузіями неопроміненої крові, також як і с-мом лізису пухлин гіперурикемією, метаболічний ацидоз та г. (Гострий) ниркова недостатність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; вагітність і період годування груддю; пацієнти віком до 18 років; пцієнти з помірним або тяжким ступенем ураження нирок (кліренс креатиніну ≤ 50 мл/хв) або печінки (показник Чайлд-П’ю ≥ 4); одночасне застосування інших мієлосупресивних ЛЗ (лікарський засіб).

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій, 2 мг/мл по 5 мл у фл.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Не застосовувати разом з іншими мієлосупресивними медичними препаратами, виявлено резистентність між кладрибіном та нітроген мустином (хлорметином); може виникнути перехресна резистентність з іншими нуклеозидними аналогами, такими як флударабін або 2-дезоксикоформіцин; тому одночасне введення нуклеозидних аналогів з кладрибіном не рекомендується. КС підвищують ризик виникнення тяжких інфекцій при застосуванні в поєднанні з кладрибіном, тому їх не можна застосовувати разом; може виникати взаємодія з ЛЗ (лікарський засіб), які впливають на процеси внутрішньоклітинного фосфорилювання, такими як противірусні засоби або з інгібіторами синтезу аденозину, не рекомендується їх одночасне застосування

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: Протипоказаний
Лактація: Годування груддю протипоказано до і після лікування

Особливості застосування при недостатності внутрішніх органів

Порушення функції церцево-судинної системи: Спеціальних рекомендацій немає
Порушення функції печинки: Ретельно оцінити співвідношення ризик/користь
Порушення функції нирок: Ретельно оцінити співвідношення ризик/користь
Порушення функції дихальної системи: Спеціальних рекомендацій немає

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Протипоказаний
Особи похилого та старечого віку: З особливою обережністю

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом щодо появи як гематологічної, так і негематологічної токсичної дії препарату; слід оцінити співвідношення ризик/користь при призначенні пацієнтам із підвищеним ризиком інфекційних ускладнень, значним пригніченням функції кісткового мозку, пацієнтам, яким застосовували мієлосупресивне лікування; рекомендовано, щоб пацієнти, отримували опромінені компоненти крові для запобігання хвороби, пов’язаної з переливанням; пацієнтам із великою пухлинною масою проводити профілактичну терапію алопуринолом для контролю рівня сечової кислоти в сироватці крові разом з адекватною або збільшеною гідратацією, яка повинна розпочинатися за 24 год (Година) до хіміотерапії
Інформація для пацієнта: Чоловікам застосовувати засоби контрацепції протягом 6 місяців після лікування та бажано законсервувати сперму перед лікуванням, оскільки є вірогідність безпліддя після лікування; може сильно послабити увагу пацієнта, у разі сонливості або запаморочення треба відмовитись від керування автомобілем та роботи зі складними механізмами