Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Гемцитабін (Gemcitabine)

Категорія: Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутвореньАнтинеопластичні засобиАнтиметаболітиГемцитабін

Гемцитабін (Gemcitabine)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

 • ОНКОГЕМ, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", м. Київ (вторинне пакування), Україна
 • ОНКОРИЛ-ЗДОРОВ`Я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м. Харків, Україна
 • ГЕМЗАР®, Ліллі Франс С.А.С., Франція
 • ГЕМЦИБІН, Сіндан Фарма СРЛ/Актавіс Італія С.п.А., Румунія/Італія
 • ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ", ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія
 • ГЕМЦИТЕРА, Лабораторія Тютор С.А.С.І.Ф.І.А., вироблено Лабораторія ІМА С.А.І.С., Аргентина
 • ДЕРЦИН, ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина
 • ОНКОГЕМ®, Ципла Лтд, Індія
 • ОНКОРИЛ, Напрод Лайф Саінсис Пвт. Лтд., Індія
 • ОНКОРИЛ, Напрод Лайф Саінсис Пвт. Лтд./Неон Антибіотикс ПВТ. ЛТД., Індія/Індія
 • ЦИТОГЕМ, Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія

Ціни в аптеках:

Інструкція для застосування: Гемцитабін (Gemcitabine)

Фармакотерапевтична група: L01BC05 - антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги піримідину.

Основна фармакотерапевтична дія: протипухлинний препарат, що виявляє цитотоксичну дію, яка обумовлена інгібуванням синтезу ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота); метаболізується в клітині до активних дифосфатних і трифосфатних нуклеозидів; утворені дифосфатні нуклеозиди інгібують дію рибонуклеотидредуктази, ферменту, що каталізує перетворення рибонуклеотидів на дезоксирибонуклеотиди, необхідні длі синтезу ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота), що призводить до зниження їх концентрації у клітині; разом з тим одержані при метаболізмі препарату трифосфатні нуклеозиди активно конкурують за включення в ланцюг ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота), що призводить до повного інгібування подальшого синтезу ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) і запрограмованої загибелі клітини.

Показання для застосування ЛЗ: недрібноклітинний рак легені (ІІІ-IV стадії): локально прогресуючий або метастазуючий процес (як монотерапія або в комбінації з цисплатином) БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск), карцинома підшлункової залози (локально прогресуюча або метастазуюча БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск), у тому числі в разі резистентності до фторурацилу).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при недрібноклітинному раку легені (монотерапія) вводять в/в (внутрішньовенне введення) крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв (Хвилина) 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів з наступною тижневою перервою; після цього повторюють аналогічні 4-тижневі цикли; у разі комбінованої терапії вводять в/в (внутрішньовенне введення) крапельно в дозі 1,25 г/м2 у 1-й та 8-й дні кожного 21-денного циклу або в дозі 1 г/м2 у 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу з подальшим введенням цисплатину в дозі 100 мг/м2; при карциномі підшлункової залози – в/в (внутрішньовенне введення) крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв (Хвилина) 1 раз на тиждень протягом 7 тижнів з наступною тижневою перервою; при наступних циклах інфузію препарату проводять 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів з наступною тижневою перервою; перед кожним введенням необхідно контролювати кількість тромбоцитів, лейкоцитів і гранулоцитів у крові. В разі розвитку гематологічної токсичності дозу можна зменшити чи відкласти її введення; для виявлення негематологічної токсичності необхідно проводити регулярне обстеження пацієнта і контролювати функції печінки і нирок; залежно від ступеня токсичності дозу можна зменшувати в ході кожного циклу або з початком нового циклу поступово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія; нудота, блювання, анорексія, діарея, стоматит, підвищення рівня печінкових ферментів у сироватці крові; протеїнурія, гематурія; симптоми, подібні до гемолітичного уремічного с-му (лікування варто припинити при появі перших ознак мікроангіопатичної гемолітичної анемії, таких як різке зниження рівня гемоглобіну із супутньою тромбоцитопенією і збільшенням показників білірубіну, креатиніну, сечовини та/або ЛДГ (лактатдегідрогеназа) у сироватці крові); шкірні висипання, що супроводжуються свербіжем, часткова алопеція; задишка, бронхоспазм, інтерстиціальна пневмонія, набряк легенів, респіраторний дистрес-с-м (при виникненні даних симптомів лікування слід припинити); периферичні набряки, артеріальна гіпотензія; грипоподібні симптоми, кашель, риніт, нездужання, підвищене потовиділення, АР (алергічні реакції).

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність, лактація, гіперчутливість до препарату, діти.

Форми випуску ЛЗ: концентрат для р-ну для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл (200 мг), або по 50 мл (500 мг), або по 100 мл (1000 мг); ліофілізат для приготування р-ну для інфузій по 200 мг, по 1000 мг; порошок ліофілізований для приготування р-ну для ін'єкцій по 200 мг, по 1 г у фл. (Флакон); порошок ліофілізований для приготування р-ну для інфузій по 200 мг, по 1000 мг у фл.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Взаємодія не виявлена.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: Протипоказаний
Лактація: Протипоказаний

Особливості застосування при недостатності внутрішніх органів

Порушення функції церцево-судинної системи: Спеціальних рекомендацій немає
Порушення функції печинки: З обережністю при недостатності, контроль активності трансаміназ у сироватці крові.
Порушення функції нирок: З обережністю при недостатності, контроль рівня креатиніну в сироватці крові.
Порушення функції дихальної системи: Спеціальних рекомендацій немає

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Немає достатнього досвіду щодо безпечності застосування
Особи похилого та старечого віку: Корегування дози не потрібно

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Збільшення тривалості і підвищення частоти введення препарату підвищує токсичність; може спричиняти олігоспермію. З обережністю призначають препарат пацієнтам з порушенням процесів кровотворення. Попереднє лікування цитотоксичними препаратами збільшує частоту і ступінь вираженості лейкопенії і тромбоцитопенії. Зменшення кількості лейкоцитів та/або тромбоцитів може відбуватися і після відміни препарату; регулярно здійснюють контроль показників периферичної крові.
Інформація для пацієнта: Жінкам дітородного віку необхідно застосовувати ефективні заходи контрацепції; може спричиняти сонливість, тому хворим потрібно утримуватись від керування автотранспортом, від роботи з потенційно небезпечними механізмами, від небезпечних видів діяльності, що вимагають підвищеної уваги і швидкості психічних і рухових реакцій до зникнення сомноленції.