Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Тіогуанін (Thioguanine)

Категорія: Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутвореньАнтинеопластичні засобиАнтиметаболітиТіогуанін

Тіогуанін (Thioguanine)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • ЛАНВІС, Хойманн ПСС ГмбХ, Німеччина для ГлаксоВеллком ГмбХ і Ко, Німеччина
  • ЛАНВІС™, Екселла ГмбХ, Німеччина для ГлаксоВеллком ГмбХ і Ко/ДСМ Фармасютикалс Інк, Німеччина/США

Інструкція для застосування: Тіогуанін (Thioguanine)

Фармакотерапевтична група: L01BB03 - антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги пурину

Основна фармакотерапевтична дія: сульфгідрильний аналог гуаніну та діє як пуриновий антиметаболіт; активується до свого нуклеотиду – тіогуанілової кислоти; .

Показання для застосування ЛЗ: г.лейкоз (г.мієлобластний лейкоз та г.лімфобластний лейкоз) БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск), загострення хр.гранулоцитарного лейкозу БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск) .

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза та тривалість лікування залежать від форми та дози інших препаратів, що приймаються разом з тіогуаніном; абсорбція після перорального прийому варіабельна, рівень препарату у плазмі крові може зменшуватись у результаті блювання або прийому їжі; може коротким курсом застосовуватись на будь-якій стадії лікування, що передує підтримуючому курсу лікування, а саме на стадіїї індукції, консолідації та інтенсифікації лікування; не рекомендується застосування у якості підтримуючої терапії або аналогічного довготривалого курсу лікування у зв‘язку з високим ризиком печінкової токсичності; для дорослих звичайна доза становить 60-200 мг/м2/добу БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск), для дітей – таке ж дозування, як для дорослих, з розрахунком дози згідно з площею поверхні тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: звичайно є компонентом поліхіміотерапії, тому побічну дію неможливо пов`язати лише з одним цим препаратом; кров та лімфатична система - дуже часто пригнічення кісткового мозку; ШКТ (шлунково-кишковий тракт) - часто стоматит, шлунково-кишкова непереносимість, рідко некроз і перфорація стінки кишки; гепатобіліарна система - дуже часто печінкова токсичність у поєднанні з пошкодженням ендотелію судин у формі гепатовенооклюзивної хвороби (гіпербілірубінемія, гепатомегалія, збільшення маси тіла у зв‘язку з затримкою рідини та асцитом) та ознаками і симптомами портальної гіпертензії (спленомегалія, тромбоцитопенія та варикозне розширення вен стравоходу), збільшенням рівня печінкових трансаміназ, лужної фосфатази та гамаглютамілтрансамінази, виникненням жовтяниці (гістопатолоігічними проявами гепатотоксичності можуть бути гепатопортальний склероз, вузликова регенеративна гіперплазія, печінковий та періпортальний фіброз); часто печінкова токсичність під час короткострокового курсу лікування виявляється у формі венооклюзивної хвороби; симптоматика гепатотокисчності має зворотний характер; рідко центролобулярний печінковий некроз, що виникали при комбінованій хіміотерапії, вживанні високих доз тіогуаніну та алкоголю.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, але, зважаючи на серйозність показань, абсолютних протипоказань немає.

Форми випуску ЛЗ: табл. (Таблетки) по 40.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Не рекомендується вакцинація живими вакцинами імуноскомпроментованих хворих. При одночасному застосуванні алопуринолу необхідності у зменшенні дози його немає, як це необхідно при одночасному застосуванні з меркаптопурином або азатіоприном. Похідні аміносаліцилатів (олсалазин, месалазин або сульфасалазин) пригнічують активність ферменту тіопуринметилтрансферази, їх з обережністю призначати хворим, які вже отримують тіогуанін.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність:  Уникати застосування ,особливо у перші три місяці вагітності.Оцінювати потенційну небезпеку препарату для плоду в порівнянні з його позитивним ефектом для здоров`я матері.
Лактація: Матері, які приймають препарат не повинні годувати груддю.

Особливості застосування при недостатності внутрішніх органів

Порушення функції церцево-судинної системи: Спеціальних рекомендацій немає0
Порушення функції печинки: Зменшити дозу.
Порушення функції нирок: Зменшити дозу.
Порушення функції дихальної системи: Спеціальних рекомендацій немає

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Для дітей – таке ж дозування, як для дорослих, з корекцією дози згідно з площею поверхні тіла.
Особи похилого та старечого віку: Корекція дози не потрібна

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Імунізація із застосуванням живих вакцин може призводити до виникнення інфекційних ускладнень у імуноскомпроментованих пацієнтів, її проведення не рекомендується. Не рекомендується застосовувати у якості підтримуючої терапії або аналогічного довготривалого курсу лікування у зв’язку з високим ризиком печінкової токсичності. Пацієнти повинні знаходитись під постійним контролем, включаючи підрахунок кількості кров’яних клітин та щотижневу перевірку функціональних печінкових тестів. Призводить до пригнічення кісткового мозку, що має наслідком лейкопенію та тромбоцитопенію. Анемія трапляється рідше. У пацієнтів з успадкованим дефіцитом ензиму тіопуринметилтрансферази (ТПМТ) може бути індивідуально підвищена чутливість до мієлосупресивного ефекту, що має наслідком швидке пригнічення кісткового мозку. Ця проблема загострюється при одночасному застосуванні препаратів, що пригнічують ТПМТ: олсалазин, месалазин, сульфасалазин. У період індукції ремісії у хворих на г. (Гострий) мієлобластний лейкоз мати відповідні можливості для проведення підтримуючої терапії у зв'язку з аплазією кісткового мозку. У період індукції ремісії, особливо при швидкому лізисі клітин крові, необхідні запобіжні засоби з метою уникнення розвитку гіперурикемії, гіперурикозурії, сечокислої нефропатії. Під час індукції ремісії часто виконувати розгорнутий аналіз крові. Фермент гіпоксантин-гуанін-фосфорибосилтрансфераза відповідає за перетворення тіогуаніну в активний метаболіт, хворі з дефіцитом цього ферменту, а саме з с-мом Леша-Найхана, можуть бути резистентні до цього препарату. При застосуванні табл. (Таблетки) дотримуватися спеціальних рекомендацій із застосування цитотоксичних засобів (згідно з існуючим в країні законодавством).
Інформація для пацієнта: Обережність при використанні табл. (Таблетки) або при поділі їх наполовину, щоб уникнути забруднення рук, вдихання препарату. Є потенційно тератогенним. У жінок, чоловіки яких отримували комбінації цитотоксичних препаратів, включаючи тіогуанін, можуть народжуватися діти з уродженими вадами. Рекомендувати адекватні контрацептивні засоби.