Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Поліплатиллен (Polyplatillen)

Категорія: Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутвореньАнтинеопластичні засобиСполуки платиниПоліплатиллен

Поліплатиллен (Polyplatillen)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • ПОЛІПЛАТИЛЛЕН®, ТОВ "Новофарм-Біосинтез", Україна

Інструкція для застосування: Поліплатиллен (Polyplatillen)

Фармакотерапевтична група: L01XA - сполуки платини. Антинеопластичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: високомолекулярна сполука платини з дезоксирибо-нуклеїновою кислотою; виявляє пpoтипyxлинні властивості завдяки здатності гальмувати синтез ядерної ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота), необоротно уражає клітини, які знаходяться в G1-фазі циклу; сприяє зменшенню маси пухлини, при максимально допустимому дозуванні досягається висока протипухлинна активність та запобігається ураження нормальних тканин; ефективний при терапії пухлин з набутою лікарською стійкістю до iншиx xiмiопрепаратiв, включаючи i цисплатин.

Показання для застосування ЛЗ: поширені форми злоякісних пухлин (яєчника, печінки, шлунка, підшлункової залози, товстої і прямої кишки, легені, пухлин головного мозку, голови і шиї, сарком кісток і м’яких тканин), у тому числі й тих, що супроводжуються полiсерозитами з вираженою раковою токсемією, канцероматози черевної порожнини і асцити, резистентні до початкового лікування пухлин і пухлин, нечутливих до стандартної терапії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять внутрiшньоочеревинно, селективно внутрiшньоаpтeрiально та в/в (внутрішньовенне введення); режим iнфузiї при вcix способах введення - 3 - 6-разовий, краплинний, рівними дозами, при загальному об’ємі р-ну (750 - 1500) мл; час iнфузiї при внутрiшньoочеревинному введенні 4,5 - 5 год (Година), інтервал між введенням – 1 - 2 - 3 дні залежнo від стану пацієнта; при внутрiшньoаpтeрiaльному та в/в (внутрішньовенне введення) введенні час iнфузiї становить (2 - 3) год (Година), інтервал між введенням - щодня, 1 - 2 дні; одноразові дози для дорослого при внутрiшньoочеревинному введенні – 150 - 300 мг/м2, а при внутрiшньoаpтepiaльному та в/в (внутрішньовенне введення) - 250-300 мг/м2; при всіх методах введення рекомендується розведення в спiввiдношеннi 1:1 фiзiологiчним р-ном хлориду натрію; при внутрiшньoочеревинному введенні в крапельницю додається 1 мл (5 000 од.) р-ну гепарину, 10 - 20 мл 2% р-ну лiдокаїнy i при всіх способах введення - 1 мл (5 ОД) р-ну дексаметазону; курс можна повторити через 3 - 4 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: через 1 - 4 год (Година) після введення препарату виникає нудота і блювання, АР (алергічні реакції), біль у місці введення (внyтpiшньоочеревинне введення), пронос, висип, анафiлaктичний шок, емболії, які успішно купіруються стандартними методами лікування із застосуванням адреналіну, кортикостероїдів та антигістамінів; у хворих з великою масою пухлини при введенні препарату може спостерігатись “с-м лізису", прояви якого необхідно коригувати за допомогою загальноприйнятих методів детоксикації; при внутрішньоочеревинному введенні, якщо час введення становить менше 4 год (Година), може розвинутися спайковий процес або виникнути динамічна непрохідність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: генерaлiзацiя пухлинного процесу, термінальний стан хворого, тяжкі порушення функцій печінки та нирок, гіперчутливість до препарату, вагітність, лактація.

Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для інфузій, 1,47 мг/мл по 100 мл або по 250 мл.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Можливості взаємодії поліплатиллену з іншими препаратами докладно не дослiджyвались. У комплексній терапії поліплатиллен можна застосовувати після методів і засобів, які виявляють мiєлодепресивну та iмyнодепресивну дію. Всі необxідні методи iмyнотерапiї використовувати після проведення повного курсу лікування.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: Протипоказаний.
Лактація: припинити годування груддю

Особливості застосування при недостатності внутрішніх органів

Порушення функції церцево-судинної системи: Спеціальних рекомендацій немає
Порушення функції печинки: Протипоказаний при тяжкій недостатності.
Порушення функції нирок: Протипоказаний при тяжкій недостатності
Порушення функції дихальної системи: Спеціальних рекомендацій немає

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Повинен застосовуватись лише лікарями, які мають відповідні знання в сфері онкології, де використовується антинеопластична хіміотерапія.
Інформація для пацієнта: Спеціальних рекомендацій немає