Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Аргініну гідрохлорид (Arginine hydrochloride)

Категорія: КардіологіяЗасоби, що регулюють кровообіг головного мозкуАмінокислотиАргініну гідрохлорид

Аргініну гідрохлорид (Arginine hydrochloride)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • l. ТІВОРТІН®, ТОВ "Юрія-Фарм"

Ціни в аптеках:

Інструкція для застосування: Аргініну гідрохлорид (Arginine hydrochloride)

Фармакотерапевтична група: В05ВА01 - амiнокислоти

Основна фармакотерапевтична дія ЛЗ: аргінін – амінокислота, яка відноситься до класу умовно незамінних амінокислот і є активним і різностороннім клітинним регулятором багаточисельних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти; чинить антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну активність, проявляє себе як активний регулятор проміжного обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі; аргінін збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормона і пролактину, включається в процеси фібриногенолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію. Аргінін є одним з основних субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці; гіпоамоніємічний ефект препарату реалізується шляхом активації перетворення аміаку в сечовину; чинить гепатопротекторну дію, позитивно впливає на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах; препарат є субстратом для NО-синтази – ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах; активує гуанілатциклазу і підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії, запобігаючи, утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1, котрий є потужним вазоконстриктором і стимулятором проліферації й міграції гладких міоцитів судинної стінки; пригнічує також синтез асиметричного диметиларгініну – потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу; препарат стимулює діяльність вилочкової залози, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження. Чинить кислотоутворюючу дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги; чинить виражену кислотоутворюючу дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги.

Показання для застосування ЛЗ: атеросклероз судин серця і головного мозку, атеросклероз периферичних судин, діабетична ангіопатія, ІХС (ішемічна хвороба серця), АГ (артеріальна гіпертензія), стани після перенесених г.ІМ та г.порушення мозкового кровообігу, міокардіопатія, хр.СН, гіперхолестеринемія, стенокардія, ХОЗЛ (хронічні обструктивні захворювання легенів), інтерстиціальна пневмонія, ідіопатична легенева гіпертензія, хр.постемболічна легенева гіпертензія, г.та хр.гепатити різної етіології, гіперамоніємія, гіпоксичні стани, астенічні стани в процесі реконвалесценції, в тому числі після інфекційних захворювань та оперативних втручань, метаболічний алкалоз, зниження функції вилочкової залози, затримка розвитку плода і прееклампсія

Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводиться в/в (внутрішньовенне введення) крапельно зі швидкістю 10 крапель за хв (Хвилина).за перші 10 -15 хв (Хвилина), потім швидкість введення можна збільшити до 30 крапель за хв (Хвилина). Добова доза препарату – 100 мл р-ну. При тяжких порушеннях кровообігу в центральних і периферичних судинах, при виражених явищах інтоксикації, гіпоксії, астенічних станах доза препарату може бути збільшена до 200 мл/добу; максимальна швидкість введення інфузійного р-ну не повинна перевищувати 20 ммоль/год. Дітям віком до 12 років доза препарату становить 5 - 10 мл на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування метаболічного алкалозу доза може бути розрахована наступним чином:

аргініну гідрохлорид (ммоль)

---------------------------------------- ´ 0,3 х кг маси тіла

надлишок лугів (Ве) (ммоль/л)

Введення слід починати з половини розрахованої дози; можлива додаткова корекція повинна проводитися після отримання результатів оновленого кислотно-лужного балансу

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, відчуття жару, флебіт у місці введення розчину; рідко АР

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до препарату; тяжкі порушення функції нирок, гіперхлоремічний ацидоз; АР (алергічні реакції) в анамнезі; застосування калійзберігаючих діуретиків та спіронолактону; дитячий вік до 3 років

Форми випуску ЛЗ: р-н для інфузій 4,2 % по 100 мл