Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Спіраприл (Spirapril)

Категорія: КардіологіяІнгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ)Спіраприл

Спіраприл (Spirapril)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • КВАДРОПРИЛ®, АВД. фарма ГмбХ і Ко. КГ/Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина

Ціни в аптеках:

Інструкція для застосування: Спіраприл (Spirapril)

Фармакотерапевтична група: С09АА11 – інгібітори АПФ (ангіотензин-перетворюючий фермент).

Основна фармакотерапевтична дія: антигіпертензивна дія; пригнiчує перетворення ангiотензину І в ангiотензин ІІ.

Показання для застосування ЛЗ: есенціальна АГ (артеріальна гіпертензія).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають у початковiй дозi 1/2 табл. (Таблетки), що вiдповiдає 3 мг спiраприлу гiдрохлориду вранцi; якщо пiсля прийому такої дози АТ (артеріальний тиск) не нормалiзується, дозу можна пiдвищити до 1 табл. (Таблетки) (6 мг), дозу пiдвищують лише через 3 тижнi; підтримуюча доза - 1 табл./добу; при тяжкому порушеннi функцiї нирок (клiренс креатинiну 10 –30 мл/хв) рекомендована доза спіраприлу - ½ табл. (Таблетки), яку приймають вранцi; лiкування починають, встановивши ретельний клiнiчний нагляд за хворим; в окремих обгрунтованих випадках дозу спіраприлу можна пiдвищити максимально до 1 табл. (Таблетки), яку приймають вранцi; у хворих із клiренсом креатинiну менше 10 мл/хв, лiкування спіраприлом не проводять; для пацiєнтiв зi зниженою функцiєю нирок (клiренс креатинiну 30 – 60 мл/хв) або печiнки, а також для пацiєнтiв похилого вiку треба знижувати дозу; тривалiсть курсу лiкування залежить від тяжкості та перебігу хвороби, а також досягнутого терапевтичного ефекту.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: на початку лiкування рiзке зниження АТ (артеріальний тиск), яке супроводжується запаморочення, відчуття слабкостi, порушення функцiй зору, втрата свiдомостi (глибока непритомнiсть), поява або посилення порушення функцiї нирок, г. (Гострий) ниркова недостатність, посилене виведення бiлка iз сечею (протеїнурiя), сухий кашель вiд подразнення, бронхiт, задишка, запалення придаткових носових порожнин (синусит), нежить (ринiт), спастичне звуження просвiту бронхiв, що супроводжується задишкою (бронхоспазм), змiни слизової оболонки язика, викликанi запаленням (глосит) i сухiсть у ротi, набряки тканин (ангiоневротичнi набряки) нудота, блювання, пронос, закреп, вiдсутнiсть апетиту, АР (алергічні реакції) (висипи на шкiрi (екзантема), кропив’янка (уртикарiя), свербiж, ангіоневротичний набряк на губах, обличчi i/або кiнцiвках, ексудативна мультиформна еритема), пропасниця, біль у м’язах i суглобах (мiалгiя, артралгiя), запалення стiнок кровоносних судин (васкулiт) i змiни певних показникiв лабораторних аналiзiв (еозинофiлiя i/або пiдвищений титр антинуклеарних а/т), головний бiль, втомлюваність, пригнiчення свiдомостi, депресiя, порушення сну, статеве безсилля, відчуття повзання мурашок, затерплiсть i холод у кiнцiвках (парестезiя), порушення рiвноваги, сплутанiсть свiдомостi, шум у вухах, нечіткість зору, а також змiни смаку або тимчасова його втрата, зниження концентрацiї Hb (рівень гемоглобіна), гематокриту, вмiсту лейкоцитів, тромбоцитiв у периферичнiй кров, анемiя, тромбоцитопенiя, нейтропенiя, озинофiлiя, агранулоцитоз, панцитопенiя; пiдвищення концентрацiї сечовини, креатинiну i калiю в сироватцi кровi, зниження вмiсту натрiю в сироватцi кровi; у хворих з вираженим ЦД (цукровий діабет) - пiдвищення вмiсту калiю в сироватцi кровi; посилене виведення бiлку iз сечею, пiдвищення концентрацiї бiлiрубiну та ферментiв печiнки в кровi.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; ангiоневротичний набряк в анамнезі, ідеопатичний ангіоневротичний набряк Квінке; звуження ниркових артерiй (в обох або в єдинiй нирцi); тяжкi порушення функцiї нирок (клiренс креатинiну <10 мл/хв); стани пiсля трансплантацiї нирки; певнi труднощi iз вiдтоком кровi з лiвого шлуночка серця (істотне для гемодинамiки звуження аортального або мiтрального клапана, гiпертрофiчна кардiомiопатiя;) первинний гіперальдостеронізм; вагiтнiсть; перiод лактації; у хворих, що перебувають на дiалiзі; послабленнi скоротливої здатностi серця, що не лiкувалась, з типовими виявами, такими, як, накопичення води в тканинах i/або порожнинах тiла; лiкуваннi дiтей.

Форми випуску ЛЗ: табл. (Таблетки) по 6 мг.

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

При застосуваннi з: -гiпотензивними медикаментами: пiдсилення гiпотензивної дiї спіраприлу, особливо дiуретиками; знеболюючими та НПЗЗ (нестероїдні протизапальні засоби) ( ацетилсалiцилова кислота, iндометацин): можливе послаблення гiпотензивної дiї його; калiєм, дiуретиками, що затримують калiй (спіронолактон, амiлорiд, триамтерен), з iншими ЛЗ (лікарський засіб), якi самi можуть пiдвищувати концентрацiю калiю в сироватцi кровi ( гепарин): значне пiдвищення концентрацiї калiю в сироватцi кровi; лiтiєм: пiдвищення концентрацiї лiтiю в сироватцi крові (систематично перевiряти рiвень лiтiю в сироватцi кровi!); снодiйними, наркотичними засобами: значне падiння АТ (артеріальний тиск) (лiкаря-анестезiолога повiдомити про паралельне лiкування спіраприлом!); алопуринолом, прокаїнамiдом, лiками, якi пригнiчують захиснi реакцiї органiзму (цитостатичнi, iмунодепресивнi засоби, СКС): зниження кiлькостi лейкоцитiв у периферичнiй кровi; iнсулiном, пероральними протидiабетичними засобами (бiгуанiди, препарати, що мiстять сульфонiлсечовину, акарбоза): значне зниження вмiсту глюкози в кровi (гiпоглiкемiя); естрогени, симпатоміметики можуть зменшувати ефективність його.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: Протипоказаний
Лактація: Протипоказаний

Особливості застосування при недостатності внутрішніх органів

Порушення функції церцево-судинної системи: З обережністю при застійній СН (серцева недостатність).
Порушення функції печинки: З обережністю при недостатності.
Порушення функції нирок: З обережністю при недостатності.
Порушення функції дихальної системи: Спеціальних рекомендацій немає

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Протипоказаний.
Особи похилого та старечого віку: З обережністю.

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Перед застосуванням виключити наявнiсть звуження артерiй в нирках, дослiдити функцiю нирок. При ретельному контролi АТ (артеріальний тиск) або певних лабораторних параметрiв лiкування починають у таких випадках: у пацiєнтiв iз сольовою недостатнiстю або дефiцитом рiдини в органiзмi; iз тяжкою формою пiдвищеного АТ (артеріальний тиск); із СН (серцева недостатність); у хворих похилого вiку. Лабораторні аналiзи треба контролювати до i пiд час лiкування, в основному на початку лiкування та у хворих з групи ризику (хворi з порушеннями функцiї нирок, колагеновими хворобами, такi, що отримують алопуринол, прокаїнамiд або лiки, що пригнiчують захиснi механiзми органiзму – iмунодепресивнi та цитостатичнi засоби) необхiдно проводити частi перевiрки вмiсту електролiтiв та креатинiну в сироватцi кровi, аналiзи картини кровi. Не застосовувати разом з полiакрилнiтрил-металiлсульфонатними високопродуктивними мембранами (наприклад, ”AN 69 ®”) при проведеннi плазмоферезу для видалення з кровi лiпопротеїнiв низької густоти сульфатом декстрану, при десенсибiлiзуючiй терапiї проти отрути комах.
Інформація для пацієнта: Застосовувати у жiнок дiтородного вiку починають лише виключивши вагiтнiсть, такi жiнки повиннi запобiгати вагiтностi. Якщо жiнка завагiтнiла пiд час лiкування, пiсля консультацiї з лiкарем її переводять на iнший спосiб терапiї. Не зможуть брати активну участь у дорожньому русi, обслуговувати машини i виконувати роботи, що потребують підвищеної уваги, що найбільше виявляється на початку лiкування, при пiдвищеннi доз, замiнi ЛЗ (лікарський засіб), при одночасному вживаннi алкоголю