Державний формуляр лікарських засобів
 

Навігація

Первинна допомога

За напрямком медицини


Пеметрексед (Pemetrexed)

Категорія: Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутвореньАнтинеопластичні засобиАнтиметаболітиПеметрексед

Пеметрексед (Pemetrexed)

Препарат випускається під торгівельними назвами:

  • ПЕМНАТ-ЗДОРОВ'Я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м. Харків, Україна
  • АЛІМТА, Ліллі Франс С.А.С., Франція
  • АЛІМТА, Ліллі Франс С.А.С. (пакувальник)/Елі Ліллі енд Компані, Франція/США
  • ПЕМНАТ, Натко Фарма Лімітед, Індія

Ціни в аптеках:

Інструкція для застосування: Пеметрексед (Pemetrexed)

Фармакотерапевтична група: L01BA04 - антиметаболіти. Структурні аналоги фолієвої кислоти.

Основна фармакотерапевтична дія: антифолат різноспрямованої дії, пригнічує тимідилатсинтетазу (TS), дегідрофолатредуктазу (DHFR) і гліцинамід-рибонуклеотид-формілтрансферазу (GARFT), які є основними фолатзалежними ферментами в біосинтезі тимідину та пуринових нуклеотидів заново; транспорт до клітини відбувається за рахунок як редукованого переносника фолатів, так і транспортних систем мебранного протеїну; потрапивши до клітини, швидко трансформується в поліглютаматні форми, які акумулюються в клітинах і є навіть більш сильними інгібіторами TS і GARFT; цей процес відбувається в пухлинних клітинах, та меншою мірою - в нормальних тканинах і залежить від часу та концентрації; метаболіти поліглютамату мають більш тривалий внутрішньоклітинний період напіввиведення, що призводить до більш тривалої дії препарату в малігнізованих клітинах; доведені синергічні ефекти при комбінуванні пеметрекседу з цисплатином в лікуванні мезотеліоми.

Показання для застосування ЛЗ: злоякісна плевральна мезотеліома в комбінації з цисплатином БНФ (рекомендація до застосування ЛЗ у Британському Національному Формулярі, 60 випуск); місцево поширений або метастатичний недрібноклітинний рак легені після попередньої хіміотерапії БНФ

Спосіб застосування та дози ЛЗ: злоякісна плевральна мезотеліома: дорослі - рекомендована доза становить 500 мг/м2 у вигляді в/в (внутрішньовенне введення) інфузії протягом 10 хв (Хвилина) + цисплатин 75 мг/м2 у вигляді 2-годинної інфузії приблизно через 30 хв (Хвилина) після завершення інфузії пеметрекседу в перший день кожного 21-денного циклу (гідратація пацієнта повинна проводитися до або/та після введення цисплатину); недрібноклітинний рак легенів (застосування у монотерапії): дорослі: рекомендована доза становить 500 мг/м2 у вигляді 10-хвилинної в/в (внутрішньовенне введення) інфузії в перший день кожного 21-денного циклу; необхідна премедикація - у пацієнтів, які не отримували попередню терапію кортикостероїдами, відмічалися висипання на шкірі - попередня терапія дексаметазоном (або його еквівалентом) знижує частоту та тяжкість шкірних реакцій, для зменшення токсичності пацієнти повинні щоденно приймати низькі дози фолієвої кислоти або мультивітаміни, які містять фолієву кислоту (протягом семиденного періоду перед першою дозою пеметрекседу необхідно прийняти не менше 5 добових доз фолієвої кислоти, прийом фолієвої кислоти повинен продовжуватися протягом усього курсу терапії та протягом 21 дня після введення останньої дози пеметрекседу); пацієнти також повинні отримувати вітамін В12 в/м (внутрішньом’язеве введення) 1 р/добу (кількість разів на добу) протягом тижня перед першою дозою пеметрекседу та кожні 3 цикли після цього, наступні ін’єкції вітаміну В12 можна проводити в день введення пеметрекседу; звичайно використовували дозу фолієвої кислоти 400 мкг; перед введенням розведіть вміст 500 мг фл. (Флакон) за допомогою 20 мл 0,9% р-ну натрію хлориду для ін. для отримання р-ну, який містить 25 мг/мл пеметрекседу, обережно струсіть фл. (Флакон) до повного розведення порошку; необхідний об’єм розведеного р-ну пеметрекседу далі повинен бути розведений до 100 мл за допомогою 0,9% р-ну натрію хлориду і вводитися в/в (внутрішньовенне введення) протягом 10 хв (Хвилина); перед кожною дозою рекомендовано перевіряти загальний аналіз крові та тромбоцити (абсолютна кількість нейтрофілів повинна становити ≥1,5х109л, тромбоцитів ≥100х109л) корекція дози перед початком наступного циклу повинна грунтуватися на найменших значеннях гематологічних показників або на максимальній негематологічній токсичності після попереднього циклу терапії; для оцінки функції печінки та нирок необхідно періодично проводити біохімічні аналізи крові; лікування можна припинити з урахуванням достатнього часу для відновлення; пеметрексед не рекомендований для застосування в дитячій практиці, оскільки його ефективність і безпека у цій групі пацієнтів не визначені.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у окремих пацієнтів з нелікованою мезотеліомою, нелікованим розповсюдженим раком молочної залози або раніше лікованим розповсюдженим раком молочної залози з проведеними щонайменше 3 лініями хіміотерапії, з розповсюдженим недрібноклітинним раком легенів з попереднім проведенням однієї лінії хіміотерапії, при монотерапії пеметрекседом 500 мг/м2 з додатковим застосуванням фолієвої кислоти та вітаміну В12 спостерігалися порушення з боку кровоносної та лімфатичної систем, шлунково-кишкові розлади, загальні розлади, гепатобіліарні розлади, порушення з боку шкіри та п/ш (підшкірне введення) клітковини, рідкі випадки колітів; терапія повинна бути припинена, якщо у пацієнта спостерігається будь-яка гематологічна або негематологічна токсичність 3-го або 4-го ступеня після зниження 2 доз; у разі виникнення у пацієнта ознак негематологічної токсичності (виключаючи нейротоксичность) => 3 ступеня (за винятком 3-го ступеня підвищення трансаміназ) введення пеметрекседу також необхідно припинити до досягнення більш низьких значень або таких значень, які б відповідали вихідним перед початком терапії у даного пацієнта; у випадку нейротоксичності рекомендована корекція доз пеметрекседу та цисплатину, при нейротоксичності 3-го або 4-го ступеня терапія повинна бути припинена.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування концентрату для приготування р-ну для інфузій по 100 мг, по 500 мг; порошок ліофілізований для приготування р-ну для інфузій по 500 мг

Візаємодія з іншими лікарськими засобами

Виводиться переважно нирками в незміненому вигляді; супутнє застосування нефротоксичних препаратів або речовин, які підлягають тубулярній секреції, може призводити до зниження кліренсу пеметрекседу. Призначати ібупрофен разом з пеметрекседом пацієнтам з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (кліренс креатиніну 45-79 мл/хв) з обережністю. Пацієнтам з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня важкості рекомендовано уникати прийому НПЗЗ (нестероїдні протизапальні засоби) з коротким періодом напіввиведення протягом 2 днів перед застосуванням пеметрекседу, в день його застосування та 2 днів після цього. З NSAID, що мають більш тривалі періоди напіввиведення, всі пацієнти, які приймають такі NSAID, повинні перервати їх прийом не менше, ніж за 5 днів до застосування пеметрекседу, в день його застосування та протягом 2 днів після застосування пеметрекседу; при необхідності супутнього призначення NSAID проводити моніторинг токсичності, особливо мієлосупресії та ШКТ (шлунково-кишковий тракт) токсичності.

Особливості застосування у жінок під час вагітності та лактаціїї

Вагітність: Уникати призначення
Лактація: Переривання годування груддю під час терапії. 

Особливості застосування при недостатності внутрішніх органів

Порушення функції церцево-судинної системи: Спеціальних рекомендацій немає
Порушення функції печинки: Не рекомендується.
Порушення функції нирок: Не рекомендується при кліренсі креатиніну <45 мл/хв.
Порушення функції дихальної системи: Дренування порожнинної рідини перед лікуванням.

Особливості застосування у дітей та осіб похилого віку

Діти, до 12 років: Не рекомендується.
Особи похилого та старечого віку: Спеціальних рекомендацій немає

Застереження щодо застосування

Інформація для лікаря: Може пригнічувати функцію кісткового мозку, мієлосупресія звичайно є токсичністю, яка лімітує дозу. Перед призначенням пацієнтам із значним об’ємом порожнинної рідини - розглянути питання про дренування.
Інформація для пацієнта: Необхідність прийому фолієвої кислоти та вітаміну В12 для зменшення токсичності, пов’язаної з терапією.